Vi har gjennomført årsmøtehelg med styremøte fredag, seminar lørdag og søndag, årsmøte og til slutt medlemsmøte på søndag.Torild Kleveland ble takket for mange år i Landstyret. Anne Salamonsen, har vært vararepresentant de siste årene og overlater plassen til Mats Mølstre og ny styrerepresentant er Cathrine Kjønnø Johansen.

"Krønike om en forutsagt skjebne" Les boken på nettsiden til Moving Forward

The Chronicle of a Fortune Foretold er nå tilgjengelig på norsk! Moving Forward-teamet har jobbet hardt for å gjøre de unike og rørende tekstene i "Krønike om en forutsagt skjebne" tilgjengelig for det norske samfunnet.

Tidsskriftet Nr.1 2024

Tidsskriftet Nr.1 2024

Her kan du lese siste nummer av Tidsskriftet

Oppdateringer fra det globale Enroll-HD fellesskapet

Oppdateringer fra det globale Enroll-HD fellesskapet

Takk til dere som er med i ENROLL-HD. Takket være dette registeret er det en overflod av forsknings- og kliniske utviklingsprogrammer som bringer oss nærmere det ultimate målet om effektive behandlinger.

Gentesting og ulike valg

Gentesting og ulike valg

Basert på en undersøkelse i regi av "Moving Forward" , høsten 2023 i Norge, ble det nylig arrangert et nettmøte hvor dette temaet ble snakket om.

Podkast - Ærlig om farens sykdom

Podkast - Ærlig om farens sykdom

I denne podkasten forteller Oda og Magdi, bl.a. om det å være risikoperson.

Doktorgrad om betydningen av samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.

Doktorgrad om betydningen av samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.

Merethe Røthing: "Det er viktig at helsepersonell i en tidlig fase etablerer et partnerskap med pårørende."

Pasientforløp med innholdsfortegnelse. Ny

Pasientforløp med innholdsfortegnelse. Ny

Dokumentet er ment å være et hjelpemiddel for å sikre at den som har sykdommen og dennes pårørende får nødvendig behandling og oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.

Om å leve gode liv med vissheten og uvissheten

Om å leve gode liv med vissheten og uvissheten

Beate Almli Hagland, regionleder i Vest og leder for ungdomssamlingene. Beates påstand er at: Man kan leve et godt liv med både visshet og uvisshet! Hør Beate fortelle selv

Velkommen til Huntington.no

Velkommen til Huntington.no

Landsforeningen for Huntingtons sykdom (LHS) er en landsomfattende forening for alle som er berørt eller interessert i Huntingtons sykdom (HS) På denne siden vil du finne informasjon om sykdommen, ditt nærmeste regionlag og kommende arrangementer. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål, vi er her for å hjelpe.