Nasjonalt HS seminar i Oslo 13.-14.april 24

Nasjonalt HS seminar i Oslo 13.-14.april 24

I forbindelse med Årsmøtehelgen 12.-13. april ble det arrangert Nasjonalt seminar med forkus på forskning på Huntingtons sykdom både globalt og nasjonalt.