Om individuell plan og koordinatorrollen – hvordan kan kommunene hjelpe?

Marit Lerheim, Askøy kommune om individuell plan og koordinatorrollen – hvordan kan kommunene hjelpe?
 LHSfår mange spørsmål om rettigheter og hjelp fra den kommunale helsetjenesten.

Marit Helen Leirheim er systemkoordinator, Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, Askøy kommune. 

Hun holdt foredrag på konferansen på Sola den 02.11.2019.  HER KAN DU LESE FOREDRAGET (og skrive det ut)
Vi anbefaler også "pasientforløp ved Huntingtons sykdom" som du finner på vår hjemmeside.