Behov for sykehjemsplass i kortere eller lengre periode?

Ved NKS Olaviken spesialsykehjem har vi, ved siden av vår spesialisthelsetjeneste, også tilbud om plasser for mennesker med omfattende omsorgsbehov. Vi har spesialkompetanse på å ivareta personer med Huntington sykdom.

Mangfoldige miljøtiltak og variert kost
NKS Olaviken har egen musikkterapeut, uteareal med sansepark og mulighet for behandling med terapihund.
Vi tilbyr store enkeltrom med egen utgang direkte mot tilrettelagt hage.
Alle måltider lages av vårt eget kjøkken -fra grunnen av og tilpasset den enkeltes behov.

Vi tilbyr skreddersøm:
Døgnopphold av varierende lengde
Avtaler tilpasset den enkelte pasients behov og vår kapasitet.
 

Vårt tilbud inkluderer tverrfagligteam som følger opp:
Atferdsproblematikk/psykisk helsetilstand
Ernæringsstatus  
Søvnproblematikk    
Kognitiv fungering                                                 
Medikamentgjennomgang og somatisk undersøkelse                        

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale
Vi minner ellers om statens tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse -og omsorgstjenester:

 

Et bilde som inneholder tekst, Font, Grafikk, logo

Automatisk generert beskrivelse
Nevropsykiatrisk seksjon, Sekjsonsleder Margaret Heimli
Tlf 56 15 10 00
olaviken@olaviken.no
olaviken.no