Sigrun Rosenlund mottar Kongens fortjenstmedalje

Sigrun Rosenlund, (90 år) Landsforeningen for Huntingtons sykdom sin grunnlegger, «mor», pioner og leder gjennom en årrekke, fikk i dag (3.10.22) overrakt Kongens fortjenstmedalje. 

Se film fra overrekkelsen. 

Det var ordfører i Lindesnes kommune, Even Tronstad Sagebakken, som overrakte diplom og medalje, på vegne av Kongen.

De som får denne medaljen har gjort noe for sivilsamfunnet, som frivillig, pioner og som representerer noe ekstraordinært.

Det var LHS som søkte og søknaden ble anbefalt av professor em. Arvid Heiberg og president i Det europeiske Huntingtonforbundet, Astri Arnesen.

Seremonien og overrekkelsen foregikk i Mandal, på Risøbank, med familie, representanter for foreningen, venner og presse tilstede. Ordfører, Leder i LHS, Geir Viksund, Arvid Heiberg og Nina Hågensen fra LHS, region Sør og familie holdt taler og takket for enestående innsats.

Astri Arnesen skulle deltatt med måtte melde avbud pga sykdom. Her er litt av det hun ville si i sin tale: 

"-Som leder av Landsforeningen var du et fyrtårn og en ledestjerne for meg.  Du viste varme og innlevelse. Du var både lyttende og delte dine erfaringer og tanker.  Ditt engasjement inspirerte mitt engasjement.  Jeg har alltid beundret den måten du aldri stakk under en stol at det å ha Huntington i livet er ingen dans på roser, men samtidig var du full av liv.  Du viste med hele deg at livet er smil, latter og - tårer.   Den arven du la grunnlaget for gjennom alt ditt engasjement, har hatt og har, en uendelig stor verdi for så mange mennesker.   Vi er mange som bringer den arven videre i vårt arbeid og engasjement for at de som rammes av HS skal få et så godt liv som mulig.   

Tusen takk Sigrunn – vit at vi er mange som er usigelig takknemlig for alt du har gjort og for at du er den du er!"

Hele Huntingtonfamilien hilser og gratulerer med medaljen og heder. Det er så fortjent.

Geir Viksund, leder