Støtt Landsforeningen for Huntingtons sykdom: Gi en pengegave til LHS og Forskning

Du kan gi gave ved å Vippse til Vippsnummer #732788 eller scan QR koden med mobilen.

Du kan gi gave ved å Vippse til Vippsnummer #732788 eller scan QR koden med mobilen.

Støtt Landsforeningen for Huntingtons sykdom: Gi en pengegave til LHS og Forskning

For å støtte familier, forskning, formidle kunnskap og håp, trenger vi pengegaver ut over hva det offentlige bevilger. Vi oppfordrer derfor til å støtte oss med en liten eller stor gave. 

Du kan gi gave ved å vippse til Vippsnummer #732788 eller scan eller klikk på QR koden. For større beløp anbefaler vi å bruke vår bankkonto for donasjoner: 6335 56 41912.
I 2023 har LHS satset stort på forskningsarbeid. Prosjektet Moving Forward og Forskning i Norge på NAD-HD, hvor vi har fått midler fra DAM stiftelsen, men hvor vi trenger betydelig mer...

LHS er en parti- politisk og religiøst uavhengig frivillig organisasjon som har til formål å:

  • gi råd, opplyse og hjelpe familier som er berørt av HS.
  • drive likepersonsarbeid og legge til rette for erfaringsdeling blant våre medlemmer.
  • spre kunnskap og kompetanse om HS til helsepersonell, NAV, helseinstitusjoner og befolkningen som helhet.
  • arbeide for at myndighetene skal få kunnskap og kompetanse om Huntingtongruppens spesielle problemer.
  • arbeide for forskning på Huntingtons sykdom.
  • arbeide for gode behandlingstilbud for personer med Huntingtons sykdom.

Det er mulig å få skattefradrag på gaver over kr. 500,- . Maksimalt fradragsbeløp for 2024 er kr. 25.000,- ihht Skatteetaten. For å kunne rapportere inn slike gaver må vi ha navn og personnummer. Dersom du ønsker skattefradrag kan vi avtale hvordan vi får overført nødvendige opplysninger. Kontaktinfo: leder@huntington.no