Likepersoner

Her kan du finne en person eller en "likeperson" som du kan kontakte. 
Du kan spørre om hvilke relasjon likepersonen har til sykdommen og du kan ringe/kontakte en utenfor ditt nærområde.   

Den offisielle definisjon på likemannsarbeid er som følger:
 

”En organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.”

Funkis.no har utarbeidet kursmanual for likepersonarbeid og vi har "klippet og limt" litt fra kurset:           

Betydningen av likepersonsarbeid

Likepersonssarbeid kan bidra til:

 • å skape møteplasser og trygge rom for å kunne utveksle erfaringer.
 • å bearbeide følelser, takle sorg, finne gleder.
 • å hjelpe og trøste andre i «samme situasjon».
 • å finne løsninger framfor begrensinger.
 • å oppleve mestring/finne mestringsstrategier.
 • å få relevant informasjon og nyttig kunnskap om å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse.

Den gode samtalen;

 • Opptrer lyttende, har fokus på den andre.
 • Viser empati, forståelse og respekt.
 • Legger vekt på muligheter og ikke begrensinger.
 • Har fokus på det positive.
 • Informer gjennom egne erfaringer.
 • Unngår «ekspertrolle» / «behandlerrolle», ikke gir medisinske eller andre bastante råd.
 • Setter grenser for seg selv og andre.

 

En god likeperson…

 • evner å lytte godt til den andre.

Taushetsplikt:

 • Et viktig prinsipp i likepersonsarbeidet er at det som sies/skrives blir mellom likepersonen og personen.

Likepersonene under er alle pårørende.

 

Følgende personer har takket ja til å være en likeperson i Landsforeningen:

 

1. Liv Norum. Tlf. 977 59 372  Pårørende - Region Nord
l-no(a)online.no
 

2. Janne Brudeseth Sannes. Tlf 911 74 542 Pårørende. Region Midt
Sannesva(a)online.no
 

3. Torild Kleveland Tlf. 400 65 972 Pårørende.Region Midt tmk66(a)hotmail.no
 

4. Marit KB Lund Tlf. 922 66 319 Pårørende. Region Sør
marikbl(a)hotmail.com
 

5. Ingrid Storenes Tlf. 936 79 268 Pårørende. Region Vest/ Hordaland.
ingrid.storenes(a)gmail.com

 

6. Beate Almli Hagland   tlf. 991 02 066.  Pårørende Region Vest/Bergen. mail: beateah(a)hotmail.com   
 

7. Norvald Henjum  tlf. 970 88 707.  Pårørende Region Vest/Bergen. mail: nhenjum(a)online.no 
 

8. Grethe Lexander Andersen   tlf. 907 34 816.  Pårørende Region Vest/Bergen. mail: granders(a)online.no     
 

9. Anne-Brit Kristiansen. Tlf. 482 22 078. Pårørende. Region Vest/ Sør-Rogaland. mail: annkris58(a)gmail.com
 

10. Brit Sande Bakkevig. Tlf. 472 97 101. Pårørende. Region Vest/Haugalandet. mail: bbakkev(a)online.no

 

11. Turid Ingebrigtsen Tlf. 922 18 283 Pårørende.Region Midt/ Møre og Romsdal.
turid9f(a)hotmail.com
 

12. Hilde Edmundsdatter Tlf. 970 41 436  Pårørende. Region Øst
hilde_katter(a)hotmail.com

 

13. Livar Hølland. Tlf. 916 00 072 Pårørende. Region Sør.  Livarholland(a)gmail.com
 

14. Marit Monstad. Tlf. 994 43 755  Pårørende. Region Øst. 
m.monstad(a)hotmail.com

 

15. Jorun Vatland. Tlf. 481 59 741 Pårørende. Region Sør
Jorun(a)terjes-trykkeri.no

 

16. Nina S. Haagensen. Tlf. 957 56 684 Pårørende. Region Sør
n-haagen(a)online.no 

 

17. Sissel Kranstad Tlf 416 57 792 - Pårørende. Region Sør/ Vestfold
 

18. Anne Haugen. Tlf 951 85 416 - haugtusa(a)online.no Pårørende. Region Sør/Tønsberg

 

19. Pauline Galteland Lund   tlf. 938 52 633.  Pårørende. Region Øst. mail: paulineglund(a)gmail.com 

 

20. Ann Siren Solensteen  tlf. 992 56 527. solensteen(a)hotmail.com Pårørende, Stavanger, Region Vest.
 

21. Rakel Elverum, tlf 913 38 613. E - post rakel.raa(a)hotmail.com  Region Nord. Pårørende


22. Astri Arnesen, tlf 902 02 031. e-post astri(a)eurohuntington.org Region Sør. Pårørende

 

23. Svein Olaf Olsen tlf. 971 44 645. sv-ool(a)online.no Region Sør. Pårørende

 

24. Elisabeth Tufte  tlf 917 333 44. elisabethbtufte(a)gmail.com. Påørende. Stavanger, Region Vest


25. Astrid Bjørtomt tlf 482 25 551. bjoertomt(a)hotmail.com. Pårørende Jessheim, Region Øst. 

26. Ane Mygland, tlf. 932 82 744 . ane_mygland(a)yahoo.no. Pårørende, Oslo, Region Øst

27. Tore Berget, tlf. 900 94 759. toreogkari(a)gmail.com. Pårørende, Krogstadelva, Region Øst

28. Egil Aakvik, tlf 989 98 085. e.aakvik(a)gmail.com. Pårørende, Ålesund. Region Midt.