Samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.

Merethe Røthing Foto/ill.: Eirik Dankel, Helse Fonna

Merethe Røthing Foto/ill.: Eirik Dankel, Helse Fonna

Samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.

Merete Røthing var den første som skrev doktoravhandling om Huntingtons sykdom i Norge. Merete Røthing disputerte i 2016 for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Towards improved partnerships between health professionals and family caregivers in Huntington’s disease: a qualitative study».

 

 

Les mer her: 

Klippet fra UIB sin nettside: 
"Å anerkjenne pårørende sin kompetanse og skape gjensidig forståelse av rammer for omsorgsforløpet er en forutsetning for samarbeid. Tydelig fordeling av roller og ansvar er nødvendig for god samhandling. Det er viktig at helsepersonell i en tidlig fase etablerer et partnerskap med pårørende."

Merethe Røthing er nå en aktiv pensjonist og har påtatt seg å være kontaktperson i LHS Region Vest,  avdeling Haugaland.