Tysk film om å leve med Huntington. Norsk tekst

Den tyske foreningen har laget en kort video om Klaus som har HS.  Astri Arnesen har bidratt med norske undertekster.