Styret m.m.

Styresammensetning fra årsmøte 2022 - Foreningsopplysninger, kontonummer, vippsnummer, organisasjonsnummer

Leder
Geir Viksund
Grønebrekka 32
5306 Erdal
Tlf. 932 55 254
Leder(a)huntington.no

 

Økonomiansvarlig:
Livar Hølland  Pt. Sykemeldt. Henvendelse til leder. 
Tretjønnveien 5A
4633 Kristiansand
Tlf. 916 00 072
lh(a)sandenmedia.no

Sekretær:
Torild Kleveland
Nedre Terrasseveg 5
7506 Stjørdal
tlf. 400 65 972
tmk66(a)hotmail.no

 

Styremedlem:
Terje Olsen
Karl Lundesvei 12
9151 Storslett
Tlf. 924 67 214
terje.nordreisa(a)gmail.com

 

Styremedlem:
Astrid Bjørtomt, 
Oslo 
 bjoertomt(a)hotmail.com
tlf. 482 25 551

Styremedlem
Julie Skarberg  (ikke på bilde)
Kristiansand
julie.skarberg(a)hotmail.com
tlf. 95285921 


Styremedlem
Elisabeth Tufte, (Ikke på bilde)
Zetlitzveien 15a
4017 Stavanger.
tlf. 91733344
epost: etu(a)ons.no

 

Varamedlemmer
Anne Nordgaard Salamonsen (Ikke på bilde)
tlf. 970 33 940
syk8hans(a)hotmail.com

Egil Aakvik,
Ålesund
tlf. 989 98 085
e.aakvik(a)gmail.com

Redaktør nettsiden.:
Geir Viksund, Bergen
Tlf. 932 55 254
geir(a)viksund.com

Valgkomite.:
Ane Mygland, Oslo
tlf.932 82 744
ane_mygland(a)yahoo.no

Pauline Galteland Lund, Oslo
tlf.938 52 633
paulineglund(a)gmail.com
 

Foreningens adresse er:
LHS v/Geir Viksund
Grønebrekka 32
5306 Erdal

Kontonummer for donasjoner: 6335 56 41912. NB! Husk å merke innbetalingen
Kontonummer foreningen: 6335 05 12561
VIPPS: 732788 (Bruk kontonummer ved større beløp)

Organisasjonsnummer: 875354752

 

Revisor:
Revisjonsfirma
Rolf Birkeland - Statsutorisert Revisor
Kristiansand

 

Tidsskrift for Huntingtons sykdom

THS-redaksjonen v/Jorun Vatland
Eineråsen 3, 4790 Lilllesand. 
tlf. 481 59 741
e-post: jorun(a)terjes-trykkeri.no