Nasjonalt HS seminar i Trondheim Dag 2

Vibeke Therese Mostad og Inga Bjørnevoll

Vibeke Therese Mostad og Inga Bjørnevoll

Nasjonalt HS seminar i Trondheim Dag 2

På dag 2 fikk vi høre gode foredrag av bla.a. Håvard Ravn Ottesen. Sosiolog. Avdelingsleder ved Ecura BPA. Tema: Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og om pårørendes rettigheter, og Vibeke Therese Mostad avdelingsleder ved Ranheim helse- og velferdssenter. samt Inga Bjørnevoll  (genetisk veileder fra St.Olavs. Tema: Hvor kan en familie med HS få hjelp i Helse- Midt regionen  

Håvard Ravn Ottesen. Sosiolog. Avdelingsleder ved Ecura BPA. Tema: Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og om pårørendes rettigheter.  Les mer her om BPA

KL- 10.40 – 11.00 Pause

Kl. 11.00 – 11.40: Vibeke Therese Mostad avdelingsleder. Laila Andreassen(syk), sykepleier og huntingtonkoordinator ved Ranheim helse- og velferdssenter. og Inga Bjørnevoll  (genetisk veileder fra St.Olavs. Tema: Hvor kan en familie med HS få hjelp i Helse- Midt regionen  

Kl. 11.40 – 12.00: Pause

Kl. 12.00 – 12.30: Julie Skarberg, sykepleier og «Project Coordinator» i Norge for prosjektet « Moving Forward» . Tema: Om prosjektet og hva det kan bety for HS familier i Norge.
 

Kl. 12.30 – 12.50 Pause:

Kl. 12.50 – 13.20: Elisabeth Tufte, Julie Skarberg og Eva Maki. Tema: Siste nytt fra «The European Huntington Association» sin konferanse i Belgia fra 19.-22. oktober-23.
13.20 – 13.30 Avslutning og lunsj kl. 13.30

Håvard Ravn Ottesen

Håvard Ravn Ottesen

Julie er prosjektleder i Norge for Moving Forward

Julie er prosjektleder i Norge for Moving Forward