Forskning/fagstoff

. Foto: Foto: Louis Reed on Unsplash

Det har det siste ti-året vært en intensiv innsats på området Huntington sykdom, fra forskere over hele verden. Sykdommen er interessant for forskningsmiljøene blant annet fordi den er dominant arvelig og dens kompleksitet tilsier at dersom man løser denne gåten vil man ha oppdaget prosesser som er virksomme for en rekke sykdommer som rammer hjernecellenes funksjon.

Huntington-forskningen har relativt gode økonomiske kår. Det skyldes ikke minst at enken, etter den Huntington-syke, kjente sangeren Woody Guthrie, opprettet et fond som gir økonomisk støtte til forskning på sykdoms-utviklingen og behandlings-muligheter. Fondet har hatt en rekke bidragsytere og har en betydelig formue som forvaltes godt.

Det finnes svært dyktige forskningsmiljøer både i Canada, USA, Europa og andre steder i verden som jobber hardt for å løse gåten og finne behandling som hindrer sykdommen i å utvikle seg.

I 2005 ble det etablert et europeisk nettverk som har som sitt mål å bidra til bedre kunnskap om omsorg, pleie og behandling for Huntington-pasienter og deres familier. Nettverket har en koordinator i Norge. Marleen Walsem har kontor på Senter for Sjeldne diagnoser på Rikshospitalet. Nettverket har nettsider for å spre informasjon og kunnskap til alle interesserte: www.euro-hd.net

Til toppen