Fagdag/likemannstreff 2. november 19 del 2

Oppsummering fra EHA konferansen i Bucuresti 4-6. oktober 2019 ved Ane Mygland og Torild Kleveland. 

EHA er en paraply for HS foreninger som oss

•Astri Arnesen er president

•43 ulike land har nasjonale foreninger inkludert Russland og Romania