Seminar i Oslo 23. april 2022

54 deltakere fikk med seg seminar om Huntington i hverdagen. 

Se bilder fra noen av innleggene. 

Program:

Kl. 9.30 – 09.40:  Velkommen ved Geir Viksund, leder i LHS.

Kl. 9.40 - 10.00:   Arvid Heiberg: Forskningsnytt. Film

Pause

Kl. 10.10 Tema er Sjeldenstrategien:  
Arbeidet for å nå ut med kompetanse på et tidlig stadium i sykdomsutviklingen og hjelp til familiene. Hvem skal ha kompetanse om vår sykdom? Hvordan skal tilbudet til våre familier organiseres fremover?

10.10 – 10.30 Anette Remme fra FFO – Hvordan få frem «brukerstemmen vår»?
10.30 – 10.50 Arvid Heiberg: Film. Har Sjeldenstrategien betydning for oss?

Pause
11.10 – 11.30 Marleen Van Walsem, psykolog. Hva sier forskningen at familiene trenger?

11.30 -12.30 Hvordan ønsker vi at tilbudet bør fungere?

Diskusjon/debatt. Terje Olsen leder debatten.

12.30 LUNSJ

13.30 – 14.15 Anette Aarsland fra www.pusteteknikk.no. Hvordan håndtere stress i hverdagen? Pusteteknikk.

Pause

14.30 – 15.15 Advokat Marit H. Håkonsen - https://advokathaakonsen.no/  Om forsikring samt fremtidsfullmakt.

PDF fra foredrag