Ungdomsleiren 2020 i Bergen. Kort oppsummering.

Ungdomsleiren 2020 i Bergen. Kort oppsummering.

Helgen 11.-13. september ble det gjennomført en landsdekkende samling/leir for ungdom og unge voksne i alderen 18-35 år. 

Leiren i regi av foreningen ble støttet av Bufdir, Kavlifondet og et svært godt tilbud fra Choice kjeden. 
Gode ledere med prosjektleder Beate Almli Hagland, Ane Mygland og Pauline Lund i spissen, sørget for gode rammebetingelser for en vellykket leir. 

Etter to år i Oslo ble leiren i år arrangert i Bergen. LHS har tro på at ved å holde leir på ulike steder i landet kan gi en lavere terskel å bli med når det er nærmere eget hjemsted. Neste år er derfor leiern planlagt i Trondheim.

- Det å møte andre i samme situasjon uten å måtte forklare hva det går i.

- Å møtes til samtaler og dele erfaringer og forståelse for hverandres situasjon er godt å oppleve.

- Det gjør godt å vite at man er flere om å være ung i en Huntington familie,

- Leiren er noe av det beste som har skjedd meg!

....er utsagn fra noen av deltakerne

Lederne skriver:
- Det er noen utrolig flotte og gode ungdommer som deltar på leirene. Praten går lett når vi møtes. Tillit er viktig, og derfor er kontinuitet på arrangørsiden også viktig. Ane har vært med på alle leirene, Beate på de to siste. Vi ber ungdommene evaluere opplegget og justerer programmet i tråd med tilbakemeldingene. 

Det var også to gjester som hadde gode og lærerike innlegg. 

Ellen Blinkenberg hadde temaet, "Det store dilemmaet - skal/skal ikke?"  Ellen er lege og spesialist i genetikk. Hun er overlege ved senter for medisinsk genetikk og molekylær medisin ved Haukeland universitetssykehus. Se utdrag fra Lovdata som hun henviser til. 

Trond Haukedal snakket om "Ta deg selv på alvor!"  Trond er psykolog, coach, motivator og foredragsholder. Han er forfatter og har skrevet bøkene "Solstråleboken" og "Boken om høysensitivitet".  Vedlagt finner du fordraget i bilder. 

Les mer fra leiren i neste nummer av Tidsskriftet som er planlagt å komme ut i begynnelsen av oktober. 

Les også programmet for leiren her: