Psykiater med kompetanse på Huntingtons sydom

Psykiater med kompetanse på Huntingtons sydom

Artikkel om faglige råd ad behandling av psykiatriske symptomer ved HS 

Utgitt 6. november 2023 på nettsiden til den norske legeforening - Norsk psykiatrisk forening.
 

LES HER: