Nasjonalt HS seminar i Trondheim Dag 1

Nasjonalt HS seminar i Trondheim Dag 1

Elena Selvåg, overlege og psykiater ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Tema: "Behandling av psykiatriske utfordringer ved Huntingtons sykdom».
Anne Kristine Bergem, psykiater, forfatter, foredragsholder og fagrådgiver i Pårørendesenteret. Tema ! Overlevelsesskyld,
2 Å være pårørende til en person med Huntingtons sykdom. 3 «Oppskriften» på god psykisk helse – hva er det?

Takk for svært gode, lærerike foredrag til økt kunnskap, refleksjon og ettertanke.
Les intervju med Elena Selvåg HER