FORSKNING: Barrierer må brytes for å hjelpe barn i familier med Huntingtons sykdom

FORSKNING: Barrierer må brytes for å hjelpe barn i familier med Huntingtons sykdom

Barn i familier med Huntingtons sykdom trenger sammensatte nettverk av mennesker som kan være en støtte på forskjellige måter gjennom barndommen. 

​Vi har alle behov for å ha mennesker rundt oss som vi kan støtte oss på. Når vi opplever utfordringer blir denne støtten ekstra viktig, spesielt for barna, som er helt avhengig av andres omsorg og kjærlighet, forståelse og beskyttelse når de vokser opp. 

LES HER: 

Skreve​​​t av og referanse:

​​​Siri Hagen Kjølaas: Rådgiver, master psykologi, stipendiat
Telefon: 23 07 53 37
E-post: hagsir@ous-hf.no

​​Ref​e​​​r​​anse: ​​​​Dilemmas when talking about Huntington's disease: A qualitative study of offspring and caregiver experiences in Norway
Siri Kjoelaas,  Tine K. Jensen & ​Kristin B. Feragen
Publisert i: Journal ​of Genetic Counseling​