Studier av tverrfaglig rehabilitering ved Huntingtons sykdom

Studier av tverrfaglig rehabilitering ved Huntingtons sykdom

Det er eteablert et tverrfaglig rehabiliteringstilbud for pasienter med HS i Norge. Formålet med dette sammendraget er å formidle resultater fra evalueringen av prosjektet ved Vikersund kurbad og Nord-Norges Kurbad.

Begge stedene har tilbud til mennesker med Huntingtons sykdom.

 

KONKLUSJON: Resultatene indikerer at intensiv rehabilitering ved HS, og i særlig grad ulike former for fysisk aktivitet og trening, er mulig å gjennomføre og er assosiert med bedret gangfunksjon og høyere skår på livskvalitet. Det foreligger få randomiserte studier som har undersøkt effekten av intensiv rehabilitering ved HS, og det trengs forskning som sammenlikner grupper som har fått ulik form for oppfølging, for bedre å avklare hvilke rehabiliteringstiltak som er mest effektive.


Takk til Landsforeningen for Huntingtons sykdom, deltakerne i prosjektet, Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus, og medarbeiderne ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Vikersund Kurbad for støtte gjennom prosjektet.

Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet.

 

Skrevet av Anu Piira, fysioterapeut, MPH, ved
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad,
Tromsø og Jan C. Frich, nevrolog, professor,
Institutt for helse og samfunn, Universitetet
i Oslo.