Fagdag/likemannstreff 2. november 2019 Sola

Åpning og velkommen ved leder.

Film fra Sverige om Annie og hennes Pappa

Unn Birkeland – Pårørendesenteret i Stavanger. Hvordan beholde god helse, når jeg er pårørende

Siri Hagen Kjølaas, SSD PhD på barn som vokser opp i Huntingtonfamilier

Pauline Galteland Lund oppsummerer fra ungdomsleiren i Oslo, høsten 2019

Erlend Ravnå HDYO informerer om Glasgow 2020

Marit Lerheim, Askøy kommune om individuell plan og koordinatorrollen – hvordan kan kommunene hjelpe?

Therese Bohne Om Roche og samarbeid

Med pasientorganisasjoner. Merethe Brevik-Andersen Legemiddelutvikling generelt  og HS spesielt.

Mari Elise Røed, Rogalandslaget

Se også PDF dokumenter fra 

Ane Mygland og Torild Kleveland, LHS.  Oppsummering fra EHA konferansen i Bucuresti