Fagdagen 21. april 2018 i Oslo

Ellen Blinkenberg

Ellen Blinkenberg

Fagdagen 21. april 2018 i Oslo

LHS arrangerte åpen fagdag om Huntingtons sykdom

Lørdag 21.april 2018,

Scandic hotell, st. Olavsplass Oslo

10.00-11.00
Lasse Philstrøm har tatt over etter Jan Frich som ansvarlig for Huntingtonklinikken ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og fast forskningsskribent i Morgenbladet.  Han vil presentere forskningsnyheter på feltet

11.00-12.00
Ellen Blinkenberg er spesialist i medisinsk genetikk og jobber med presymptomatisk gentest for Huntington sykdom i Bergen. Hun er overlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylær medisin ved Haukeland og har også skrevet boka «Genboka -personlig og forståelig om genetikk/ Min DNAgbok

Lunsj 12.00-13.00

13.00-14.00
Astri Arnesen tidligere leder av LHS, nå president for EHA (The European Huntington Association). Astri vil fortelle om EHAs arbeid og planer framover, inkludert HD-COPE knyttet til forskningsamarbeid mellom pasienter/pårørende og forskere.

Olve Moldestad leder ved Senter for Sjeldne Diagnoser. Han har lang og variert bakgrunn som forsker ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Interessefeltet har vært hjernens utvikling og funksjon og han har blant annet forsket på Huntingtons sykdom. Han skal snakke om SSD og om fagnettverkets framtid.

Under finner du kopi av bildene Olve Moldestad viste  samt bilder fra foredraget til Lasse Philstrøm.

Olve Moldestad

Olve Moldestad

Flere presentasjoner