Info fra Nordisk Huntington konferanse 2017/spm om forsikring.

Ellen Økland Blinkenberg har skrevet

Ellen Økland Blinkenberg har skrevet "GENBOKA" som er utgitt på Cappelen Damm forlag.

Info fra Nordisk Huntington konferanse 2017/spm om forsikring.

Medlems og likemannsmøte 13.09.2017 i Bergen

Agenda

•Info fra genetisk avdeling Haukeland Universitetssykehus v/Ellen Blinkenberg

•Info fra pårørende kurs

•Info fra Nordisk Huntington konferanse

•Info om opplegg for barn og unge fremover

•Info fra genetisk avdeling Haukeland Universitetssykehus v/ Ellen Blinkenberg

På spørsmål vedrørende plikt til å gi helseopplysninger ved forsikring, svarte Ellen Blinkenberg at hun anbefalte å bruke lovteksten her: 

Lovteksten i bioteknologilovens paragraf 5 (klippet og limt fra lovdata):

§ 5-8.Forbud mot bruk av genetiske opplysninger utenfor helse- og omsorgstjenesten

Det er forbudt å be om, motta, besitte, eller bruke opplysninger om en annen person som er fremkommet ved genetiske undersøkelser som omfattes av § 5-1 annet ledd bokstav b, eller ved systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie.

Det er forbudt å spørre om genetiske undersøkelser eller systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie har vært utført.

Forbudet i første og annet ledd omfatter ikke virksomheter som er godkjent etter § 7-1 til å utføre genetiske undersøkelser som omfattes av § 5-1 annet ledd, eller til forskningsformål. Dersom genetiske opplysninger skal benyttes til forskningsformål må den opplysningene gjelder ha gitt samtykke til dette.

Unntatt fra forbudet i første og annet ledd er helsepersonell som trenger opplysningene i diagnostisk og behandlingsmessig øyemed.