Protokoll Årsmøte 2024

Underskrevet protokoll årsmøte 2024 inklusiv nye vedtekter