Årsmøte 2023, årsberetning og regnskap

Den 23. april ble det avholdt årsmøte i hovedforeningen. 
Det var vanlige årsmøtesaker. Se årsberetning og regnskap.
Nytt styre og ny valgkomite ble valgt.  Klikk HER