Årsmøte 2022, årsberetning og regnskap

Årsberetningen og regnskapet er godkjent.