Referat fra Årsmøte 2021 og nye vedtekter

Nytt styremedlem fra Stavanger: Elisabeth Tufte. Velkommen og takk for at du påtar deg ansvar.

Nye oppdaterte vedtekter ble vedtatt.

Du kan også lese årsmeldingen/årsberetningen fra 2020 og regnskapet ved å søke på hjemmesiden, eller finne det under "Om oss" "styret mm"