Medlemskontingent

I disse dager kommer krav om kontingent for medlemskapet i foreningen. Dersom du ikke mottar e-post eller brev i løpet av neste uke, er du ikke medlem. 
Årsaken kan være at du ikke har betalt medemskontigent siste året. Det kan også skyldes at vi har flyttet medlemsregisteret til et nytt selskap, Solidus.no, og det har skjedd en feil. 

Dersom du ikke mottar epost eller brev og ønsker å være medlem og støtte det viktige arbeidet vi som forening gjør, send en epost til leder@huntington.no eller meld deg inn på nytt via nettsiden vår, og du vil da få tilsendt faktura i løpet av kort tid. 

 

Se hva det koster og hvordan du melder deg inn.