Brosjyrer 2022

Som et ledd i å bli synlige i ulike miljøer har vi laget brosjyrer som  vi håper kan henge på steder hvor vi kan treffe medmennsker med forskjellig relasjoner til sykdommen.