Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på årsmøte 14.04.2024