Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på årsmøte 30.5.2021 
 

Se forslag til endring av vedtektene som er foreslått til årsmøte 14 april 2024