Årsmøte i LHS Trøndelag fylkeslag

Onsdag 20. mars 2019

Innkalling til årsmøtet 2019 for Huntingtonforeningen i Trøndelag Onsdag 20. mars kl.18:00 

Publisert 18.03.2019 17:24:12

Sted: Kreftforeningens lokaler Prinsens gt 32

 

Sakliste:

1 Godkjenning av møteinnkalling
2 Godkjenning av årsmelding 2018
3 Godkjenning av regnskap 2018
4 Valg av nytt styre 
5 Innkomne saker
6 Åpent møte om Huntingtons sykdom
7 Eventuelt

 

Kaffe og en matbit Innkomne saker bør være styret i hende innen 15. mars. Dette gjelder også forslag til nye styremedlemmer. VELKOMMEN

 

For styret Kristin Ese

Si gjerne i fra om du/dere kommer
ke@kristinese.no
Mobil: 
90142429
Get Adobe Reader Read file
 Årsmelding Trøndelag fylkeslag 2018Til toppen