KVELDSSEMINAR for ungdom (16-30) og foreldre med HS

Onsdag 6. juni 2018,  16:30 - 20:30  — Torsdag 1. januar 2099

SSD (Senter for Sjeldne Diagnoser) kommer og vi har planlagt følgende opplegg:

1. Innledning ved to av våre medlemmer, begge har en forelder med HS (Huntingtons Sykdom). Den ene er ungdom og har valgt å ikke teste seg. Den andre har positiv gentest og er mor til to. 

2. Felles for alle: Kort introduksjon om sykdommen og forløpet
Hovedvekt på: Hvordan Huntington kan påvirke barn/ungdom som står rundt? v/SSD

3. Parallelle sesjoner:

A - Foreldre, besteforeldre, andre som ønsker/trenger å snakke med barn og ungdom om sykdommen.
Hvordan og når snakke med barn/ungdom om sykdommen?
Dele personlige erfaringer og bekymringer.
Praktiske tips om hvordan, hva, når, til hvem, hvordan finne hjelp. v/SSD

B - Ungdom ca. 16-30 år
Samtalegruppe 
Dele personlige erfaringer og bekymringer
Hvor og hvordan søke hjelpe?
Danne lokal nettverksgruppe. 
v/SSD

Om du bor andre steder enn i Bergen - du er fortsatt hjertelig velkommen! Om du er litt utenfor aldersgruppen 16-30 år, men tenker at dette hadde vært noe for meg - du er hjertelig velkommen!
Arrangementet er åpent for alle enten man er medlem i foreningen eller ikke.

Påmelding, alternativ: 
- På Facebook ved å markere at du kommer
- Send en epost eller sms til LHS Hordaland v/sekretær beateah@hotmail.com eller 99102066

For mer informasjon på nettet:
- Om foreningen (LHS) www.huntington.no 
- Senter for Sjeldne Diagnoser se www.sjeldnediagnoser.no 
- For ungdom, Huntington's Disease Youth Orgnaization, https://no.hdyo.org/(mer info på engelsk, men og mye på norsk)

Se også Facebook - Interessegruppe for HS.

Publisert 10.05.2018 20:06:38

Til toppen