DOKTORGRAD Barn i skyggen av Huntingtons sykdom

DOKTORGRAD Barn i skyggen av Huntingtons sykdom

Mange barn med en mor eller far som har Huntingtons sykdom (HS) lever med en rekke belastninger. Men det finnes måter å hjelpe disse barna på, viser ny doktorgrad.
Med sin doktoravhandling bidrar Siri Hagen Kjølaas til ny kunnskap på et forskningsområde som historisk har vært nedprioritert – barn og unge til foreldre med en sjelden, progressiv nevrologisk sykdom, slik som Huntingtons sykdom.

Prøveforelesningen
Tid og sted: 28. mars. 2023 10:15, Forsamlingssalen på Psykologisk institutt, UiO

Disputas
Tid og sted: 28. mars. 2023 12:15–15:00, 
Forsamlingssalen på Psykologisk institutt
UiO

Vi vil gratulere Siri Hagen Kjølaas med å disputere for doktorgrad «på våre familier». Vi gleder oss med deg og takker så mye for kunnskap og at du deler den til alle som vil høre. Vi tror kunnskapen vi være til hjelp og støtte fremover. Vi er stolt av å ha bidratt både med økonomi og med innspill underveis i løpet.
LES MER HER: