Å vokse opp i en familie med Huntington sykdom

Å vokse opp i en familie med Huntington sykdom

24. nov. 2021: De som er mest berørt av Huntington sykdom er selvfølgelig de som har diagnosen (åpenbart). Det som ikke er like åpenbart er hvor stor innvirkning sykdommen har på personene rundt den syke. I denne delen skal vi se nærmere på noen av de problemene som ungdommer eller unge voksne kan møte på, når man vokser opp i en familie med Huntington sykdom.
Les mer på denne nettsiden HDYO. Velg NORSK språk øverst på siden. 

Les HER  Å vokse opp i en familie med Huntingtons sykdom

og HER Å være en ung omsorgsperson

LHS i Norge har hvert år en samling for unge mellom 18- og 35 år. I september 2022 er samlingen i Tromsø og den er gratis. Følg med under "HVA SKJER" på denne nettsiden. 
Videre har vi en egen ungdomsgruppe som samles i Oslo. I Bergen er det også unge som ønsker å samles. Ta kontakt på epost til leder@huntington.no så formilder vi kontakt videre.