Innkalling til Årsmøte 2024 i LHS Region Midt 4 april kl. 19.00 på Teams

Dato: torsdag 4.april. 2024 kl. 19.00

Digitalt via Teams

Påmelding. Se under. 

 

Kl 19.00:         Velkommen ved leder.

Geir Viksund, leder i LHS orienterer om nytt fra hovedstyret i LHS, og svarer på spørsmål om

FORSKNINGSPROSJEKTET NAD-HD

Årsmøte.

-Valg av møteleder og referent.

-Årsberetning.

-Nye vedtekter.

-Valg.

-Eventuelt.

Vi tar sikte på å slutte ca kl. 20.00.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 21.mars 2024. 

Send epost til e.aakvik@gmail.com

Påmelding sendes også til e.aakvik@gmail.com. Du får da en mail med lenke til Teamsmøtet.

Det sittende styret har sagt seg villig til å fortsette et år til, men det er behov for en forsterkning av styret


Ønsker du å sitte i styret?  Eller har du forslag om andre som burde ta på seg et slikt verv?  Vi tar imot forslag til nye styremedlemmer. Helst innen 21. mars 2024.

Ålesund, 03.mars 2024

På vegne av styret i LHS Region Midt

Egil Aakvik, leder  

Vedlegg: Årsberetning og Forslag til vedtekter.