Innkalling til årsmøte i LHS,14.04.2024 kl. 11.30 – ca kl. 13.30.

Innkalling til årsmøte i LHS,

søndag 14.04.2024 kl. 11.30 – ca kl. 13.30.

Sted: Scandic Hotels, Oslo, St. Olavs plass 1, Edderkoppen

Saker til årsmøte:

 • Velge dirigent, sekretær og eventuelt andre funksjonærer
 • Behandle foreningens årsmelding og regnskap Se vedlegg
 • Fastsette kontingent og orientere om budsjett for kommende årsmøteperiode
 • Behandle saker på den vedtatte dagsordenen
  - Revisjon av vedtekter
 • Velge en valgkomité på to personer. Valgkomiteen velges for ett år.
 • Velge styre. Leder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer til styret velges for ett år.

  Leder og kasserer kan ikke velges på samme årsmøte.

Medlemmer som ønsker å ta opp saker som krever vedtak på årsmøtet, må sende skriftlig melding om dette til styret senest 14 dager før møtet.

Medlemsmøte:
Etter årsmøte og en kort pause, håper vi å få tid til medlemsmøte med fokus på aktuelle saker og tilbakemelding fra regionstyrene.
- Forslag om å utsette høstens seminar til et eventuelt digitalt seminar.
 

Lunsj kl. 13.30 

 
Påmelding til: elisabethbtufte@gmail.com
Påmelding snarest og seinest 20.mars dersom du trenger overnatting. Gi beskjed om behov for overnatting. Vi dekker overnatting til de som er nevnt i innkallingen til seminaret.

 

Vedlegg:

Årsberetning. (se under)
Ad. valg: 
Nåværende landsstyre: 

 • Leder, Geir Viksund.  PÅ VALG
 • Økonomiansvarlig, Livar Hølland.
 • Sekretær, Torild Kleveland. PÅ VALG
 • Styremedlem, Astrid Bjørtomt 
 • Styremedlem Terje Olsen. PÅ VALG
 • Styremedlem Elisabeth Tufte.
 • Styremedlem Julie Skarberg PÅ VALG 
 • Varamedlem Egil Aakvik  PÅ VALG 
 • Varamedlem Anne Nordgaard Salamonsen PÅ VALG 

Valgkomiteen forelår to nye personer til landsstyret, som begge har takket ja til å sitte i styret. Det er Cathrine Kjønnø Johansen fra Egersund og Mats Mølstre, student i Trondheim og fra Haugesund.

Regnskap og revisjon av vedtekter blir lagt ut her i god tid før årsmøte. Klikk her: