Årsmøte i LHS Region Vest torsdag 7. mars på Grand Hotel Terminus, Bergen

Innkalling til Årsmøte 2024 i Landsforeningen for Huntingtons sykdom region Vest
Dato: torsdag 7.3. 2024 kl. 18.00
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen og vi vil prøve å overføre digitalt via Teams til de som melder seg på og ikke kan delta fysisk.
Påmelding. Dokumenter kan leses her