Årsmøte i LHS Region Øst, onsdag 13. mars kl. 17.30

13 MAR
 — 

+

Det innkalles herved til Årsmøte i LHS Region Øst.
Sted: Deichman i Bjørvika. I underetasjen. Foruten årsmøtesaker blir det orientering om forskningsprosjektet som vil starte opp i Oslo i år. Delekveld. Noe å bite, kaffe og te. 
Årsmøte skal godkjenne nye vedtekter, årsmelding 2023 og velge ny leder og nytt styre. 
Styret ønsker forslag til nye styremedlemmer og ny leder. 

 

 

Årsmøtesaker må sendes til styret skriftlig senest 14 dager før møtet.
Årsmøtet skal:

•             Velge dirigent, sekretær og eventuelt andre funksjonærer

•             Behandle foreningens årsmelding og regnskap

•             Behandle saker på den vedtatte dagsordenen

•             Velge styre. Leder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer til styret velges for  ett år. Leder velges av årsmøte. Styret er valgkomite