Pårørendegruppe/Likepersonssmøter i Oslo.

3 APR


+

Vi er en pårørendegruppe som samles jevnlig i Oslo. Møtene er på Oslo S, KOK kafe 2. etasje. Vi møtes kl. 16.00. 

Dersom du ønsker å treffe andre som er pårørende, ta kontakt med Astrid Bjørtomt tlf. 48 22 55 51 eller epost bjoertomt@hotmail.com