Pårørende-likepersongruppe i Tønsberg

Velkommen til pårørendegruppe på Bydelshuset i Tønsberg,

Tollbodgt. 19.

Onsdag 14.februar kl. 18.00

Hilsen Anne Haugen tlf. 95185416             De neste treffene er etter planen 6.mars og 24. april