Genetisk testing for HS: Det finnes ingen riktige eller gale valg

30 JAN
— 19.00

+

Nettmøte på norsk, 30. januar kl. 18.00-19.00

Moving Forward-teamet arrangerer et nettmøte for det norske HS-miljøet om gentesting for HS. 


Vi har invitert tre personer med ulike erfaringer med genetisk test for HS (en som er i risikosonen, en som har testet positivt og en som har testet negativt) til å dele sine personlige historier med deltakerne.

Deltakerne vil også få anledning til å snakke nærmere med foredragsholderne, stille spørsmål og dele sine egne personlige erfaringer hvis de ønsker det.

Du kan bli med på denne uformelle samlingen ved å registrere deg på https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsdumgrT8pHd3hYjvli3uRJp3LQ5aSPJ0e#/registration