Digitalt seminar. Hvordan støtte barna i skyggen av Huntingtons sykdom?

SSD arrangerer digitalt seminar som anbefales for både familier og hjelpeaparatet. 
Dette seminaret har som mål å gi deg kunnskap, verktøy og trygghet i ditt arbeid med å ivareta familier og barn som rammes av Huntingtons sykdom.

Når: Onsdag 6. desember  Tid: kl. 12.00 – 15.00 Sted: Digitalt
Målgruppe: Seminaret er relevant for helsepersonell, fagpersoner og alle som ønsker å forstå og støtte familier som er rammet av HS.   
Meld deg på digitalt seminar – Hvordan støtte barn i skyggen av Huntingtons sykdom? 

Lenken til sendingen av seminaret blir sendt ut i forkant av møtet.   
Se vedlagt invitasjon for mer detaljert program.
Vet du om andre som kan ha interesse av dette seminaret? Send gjerne invitasjonen videre!  
Med vennlig hilsen
Malena Grant-Falch
Kommunikasjonsrådgiver
Senter for sjeldne diagnoser
- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Tlf: 23 07 53 40 (eksp)