Årsmøtehelg i Oslo med Nasjonalt seminar på lørdag

Sett av dagene. Nærmere opplysninger kommer.