Pårørendekurs i regi av Senter for sjeldne diagnoser

Mandag 8. mai 2017  — Tirsdag 9. mai 2017

  

 

 
 
 
Senter for sjeldne diagnoser inviterer pårørende til kurs
på Scandic Oslo Airport hotell,
Gardermoen
8. - 9. mai 2017
 

Hvem
Kurset er for voksne som er ektefelle, samboer eller i annen nær relasjon til
en som har Huntingtons sykdom, og som selv ikke har diagnosen.

Les mer her

Publisert 02.02.2017 22:12:35

Obs!! Søknadsfrist 1.3.17

Foreningen anbefaler pårørende som ikke har vært på kurs å søke. Leder i foreningen har vært med i planleggingen av kurset.

Klikk på ikonet under for å hente programmet
Get Adobe Reader Read file
 Til toppen