Nye kortfilmer om Huntingtons sykdom

Overlege/professor Jan Frich

Overlege/professor Jan Frich

Senter for sjeldne diagnoser har laget et knippe korte filmer om aktuell forskning, fysioterapi, treningsøvelser og hjelpemidler i forbindelse med Huntingtons sykdom. Les mer her:

Huntingtons sykdom - fysioterapi og fysisk aktivitet
Hvordan kan fystioterapi, fysisk aktivitet og hjelpemidler gjøre hverdagen bedre for mennesker med Huntingtons sykdom? Fysioterapeut Jeanette Ullmann Miller ved Senter for sjeldne diagnoser forteller og forklarer.

Treningsøvelser for mennesker med Huntington
Fysioterapeut Jeanette Ullmann Miller ved Senter for sjeldne diagnoser viser og forklarer fysiske øvelser som kan være nyttige for personer med Huntingtons sykdom - og for andre også.

Hjelpemidler for mennesker med Huntingtons sykdom
Hvilke hjelpemidler kan gjøre hverdagen lettere for mennesker med Huntingtons sykdom? Fysioterapeut Jeanette Ullmann Miller ved Senter for sjeldne diagnoser forteller og forklarer.

Fasene i Huntingtons sykdom
Overlege/professor Jan Frich forklarer de ulike fasene i utviklingen av Huntingtons sykdom. Utdrag av foredrag på Huntington-kurs i regi av Senter for sjeldne diagnoser i oktober 2015.

Aktuell forskning på Huntingtons sykdom
Overlege/professor Jan Frich gir en oversikt over aktuell forskning på Huntingtons sykdom. Utdrag av hans foredrag om Huntingtons sykdom på kurs i regi av Senter for sjeldne diagnoser i oktober 2015