Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringssenterene Nord-Norges Kurbad i Tromsø og VIkersund Kurbad i Buskerud, har siden 2010 drevet med gruppebasert rehabilitering for personer med Huntingtons sykdom.

Publisert 07.01.2019 20:17:37

De første to årene var prosjektet finansiert av Helsedirektoratet. Etter prøveperioden var erfaringene så positive at tilbudene er lagt inn i de ordinære avtalene med helseforetakene. Tilbudet innebærer et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg basert på en grundig utredning. Oppholdene varer i 3 uker og vil gjentas 3 ganger i løpet av ett år. Formålet med programmet er å vedlikeholde funksjon og eventuelt forsinke sykdomsprogresjonen.

Alle som har fått diagnosen Huntington oppfordres til å søke. Søknaden fylles ut av lege på eget henvisningsskjema. Skjemaet kan lastes ned her: www.vikersund-kurbad.no eller www.kurbadet.no evt kan det på forespørsel sendes ut via e-post eller pr. brev.

Reisekostnader dekkes etter offentlige retningslinjer for reiser til/fra behandling/rehabilitering.


Kontaktpersoner ved Kurbadet i Tromsø:

Lars Øie, fysioterapeut, tlf. 77 66 88 00, lars.oie@kurbadet.no

Evy-Ann Gundersen, inntakskoordinator, tlf. 77 66 88 11,

evy-ann.gundersen@kurbadet.noVikersund kurbad kontakter du på telefon 32 78 15 95.
 


Til toppen