Årsmøte 2016

Carl Dversnes var leder og ønsket alle medlemmer velkommen til årsmøte
Carl Dversnes var leder og ønsket alle medlemmer velkommen til årsmøte

Landsforeningen for Huntington sykdom

Slottsparken Appartementshotel, Oslo
9. april 2016 – kl. 10.00

Publisert 17.01.2019 11:13:42

 

     Saksliste:


1. Velkommen v/Carl Dversnes

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av saksliste

6. Årsberetning 2015

7. Årsregnskap 2015

8. Presentasjon av  årsmeldingene fra fylkeslagene.

9. Forslag til nye vedtekter

10. Forslag til økning av kontingenten

11. Valg
         

Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer av Foreningen og har betalt
kontingent.
Get Adobe Reader Read file
 Økning av kontingent


Get Adobe Reader Read file
 VedtektsendringerTil toppen