Innkalling til årsmøte 2020 den 30.juni kl. 12.00 på Teams

Kjære alle medlemmer, håper det etter forholdene står bra til med dere!

Dette har vært og er en rar tid på alle måter. Mye blir annerledes i år, også LHS årsmøte 2020 

Publisert 27.06.2020 10:38:21

Innkallingen til Årsmøtet ble sendt ut i tidsskriftet som kom i mars, men det måtte utsettes som alt annet. Nå kaster vi oss rundt for å få avholdt årsmøtet på denne siden av sommeren før ferien tar oss. Det blir årsmøte på teams tirsdag 30.juni klokka 12.00. Det gamle og nye styret i tillegg fylkesledere og valgkomiteen er invitert. 

Vedlagt ligger innkalling, årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling. Hvis noen har spørsmål eller saker til årsmøte send dem til din fylkesleder eller direkte til ane_mygland@yahoo.no

 

 

Jeg takker for meg som leder, men fortsetter i valgkomiteen. Vi planlegger ungdomsleir, digitalt fagseminar, likemannsmøte og fylkesledermøte når FHI og koronaen tillater dette. Følg med på hjemmesiden og FB!

 

Vi ser fram til og møtes på ordentlig, men enn så lenge er det digitale nest best. God sommer! Referat fra møtet følger.

Saker til årsmøtet

1.    Valg av dirigent og sekretær

2.    Godkjenning av årsmelding 2019 (Vedlagt)

3.    Godkjenning av regnskap 2019 (Vedlagt)

5.    Forslag til inndeling i regionslag som følger ressursentrene. Dvs: Region Øst (Grefsenlia), Region Vest (Olaviken), Region Sør (Prestheia), Region Midt (Ranheim og Region Nord (Knorrebakken). Under hver region kan det være flere samtalegrupper/likemannsgrupper som i Stavanger, Haugesund og Vestfold

6.    Valg av styre og valgkomitee (innstilling vedlagt)

 

Beste hilsen Ane, på vegne av styret i LHS

 

Send eventuelle spørsmål eller saker på mail til meg med kopi til Livar@sandenmedia.no

 

 

 
Get Adobe Reader Read file
 Regnskap


Get Adobe Reader Read file
 Årsmelding 2019 siste utgave 26.6.20Til toppen