Frambuleir sommeren 2019. Søknadsfrist 1. mars

Fredag 1. mars 2019  — Torsdag 1. januar 2099

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.

 

Dere finner mer informasjon om Frambuleir her

 

Søknadsfristen er 1. mars

 

Vi sender ikke ut informasjon direkte til ungdommene om dette, så det er fint om dere orienterer medlemmene deres om tilbudet.

 

 

Vår egen ungdomssamling, for ungdom i alderen 14-16 år, arrangeres i uke 26. Den vil dere få egen e-post om senere.

 

 

 

 

 

Publisert 13.01.2019 22:18:23

 

Med vennlig hilsen

 

Synne Heivang

Kursrådgiver

Senter for sjeldne diagnoser

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Oslo universitetssykehus HF

 

Tlf: 23 07 53 40 (eksp)

sheivang@ous-hf.no   www.sjeldnediagnoser.no

 

 

Til toppen