Europeisk HS konferanse 2015

Fredag 18. september 2015  — Søndag 20. september 2015

Den Europeiske Huntingtonforeningen (EHA)  arrangerer Europeisk HS konferanse i Warsawa fra 18.-20 september 2015.

Programmet er rettet inn mot alle som er berørt av sykdommen og helse- og omsorgspersonell.  -Alle vi har bedt om å delta med innlegg på konferansen har svart positivt.  Det sier litt om hvor viktig mange mener denne konferansen er, sier Astri Arnesen, vise-president i EHA og sentral i arrangementskomiteen.  -Vi har fått Michael Hayden, som mange kjenner fra tidligere saker på nettsida til LHS, til å komme og fortelle om pasientforsøk som er i gang eller nært forestående.  -Direktør for pasientforsøk i CHDI (stiftelsen som finansierer det meste av HS forskningen i verden) Joe Guilano kommer også.  -Dette er i det hele tatt en konferanse du ikke vil gå glipp av, sier Arnesen.  -Alt som formidles fra talerstolen skal være på et enkelt og forståelig språk for alle.I tillegg til forskningsnyheter vil det være innlegg om god behandling og oppfølging, håndtering av personlighetsendringer osv.  Gå inn og finn programmet på www.eha2015.com og meld deg på! Unge er spesielt velkommen. For deg under 25 har vi laget en spesialpris på 200 euro for hotell, måltider og konferanse - billigere blir det ikke!  

Publisert 14.09.2015 11:34:19

Til toppen