Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringssenterene ViGØR Rehabiliteringssykehus i Tromsø og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS i Buskerud, har siden 2010 drevet med gruppebasert rehabilitering for personer med Huntingtons sykdom.

Publisert 21.09.2020 21:54:36

De første to årene var prosjektet finansiert av Helsedirektoratet. Etter prøveperioden var erfaringene så positive at tilbudene er lagt inn i de ordinære avtalene med helseforetakene. Tilbudet innebærer et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg basert på en grundig utredning. Oppholdene varer i 3 uker og vil gjentas 3 ganger i løpet av ett år. Formålet med programmet er å vedlikeholde funksjon og eventuelt forsinke sykdomsprogresjonen.

Alle som har fått diagnosen Huntington oppfordres til å søke. Søknaden fylles ut av lege på eget henvisningsskjema. Skjemaet kan lastes ned her: www.vikersund-kurbad.no eller www.kurbadet.no evt kan det på forespørsel sendes ut via e-post eller pr. brev.

Reisekostnader dekkes etter offentlige retningslinjer for reiser til/fra behandling/rehabilitering.


Kontaktpersoner ved Kurbadet i Tromsø:
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør,     https://vigor.no/rehabilitering/huntingtons-sykdom

Telefon 77 66 88 00


Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Telefon: 32 78 15 95
 


Til toppen